10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Każdego roku obchodzony jest na świecie Dzień Praw Człowieka, jako święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948. W tym dniu szczególnie uświadamia się znaczenie tego dokumentu, a także oddaje się hołd ludziom, którzy są orędownikami praw człowieka na całym świecie. Dążą oni do zapewnienia ochrony nie tylko własnych praw, ale i innych osób. Nierzadko są za to prześladowani, pozbawiani pracy czy niesłusznie więzieni. Niektórzy za swoją walkę przypłacili nawet życiem, jak choćby Martin Luther King.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. Jest ona zbiorem praw człowieka i zasad ich stosowania. Zgodnie z jej zapisami wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.
Powszechna Deklaracja jest fundamentem międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Na jej bazie powstało dziesiątki konwencji, np. Konwencja Praw Dziecka. Wraz z Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych tworzy Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka, który określa obywatelskie, kulturalne, ekonomiczne, polityczne i społeczne prawa, należne człowiekowi od dnia urodzin. Ważnym elementem systemu ochrony praw człowieka na świecie są też organizacje pozarządowe jak choćby Helsińska Fundacja Praw Człowieka, UNESCO czy Amnesty International. Angażują się one w obchody święta, np. Amnesty

International w okolicach 10 grudnia organizuje Maraton Pisania Listów w obronie 10 osób, których prawa zostały złamane.
Powszechna deklaracja praw człowieka trafiła do Księgi rekordów Guinnessa, jako najczęściej tłumaczony dokument.

Oto 4 rzeczy, które możesz zrobić z rodziną z okazji Dnia Praw Człowieka:

  1. Spróbuj dowiedzieć się więcej o osobach, które promują prawa człowieka na świecie, takich jak Nelson Mandela, Gandhi czy Aung San SuuKyi. Garść informacji można znaleźć w Internecie, ale to może być także okazja do odwiedzenia lokalnej biblioteki.
  2. Gandhi powiedział: “bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie”. Jeśli jesteś świadomy naruszenia praw człowieka, choćby najdrobniejszego, w miejscu pracy lub w społeczności, musisz podjąć należyte kroki.
  3. Z rodziną rozmawiajcie o tym, w jaki sposób można pomóc ludziom w różnych krajach osiągnąć takie same prawa jak my. Mówcie o mocy petycji, listów do urzędników, posłów, zbieraniu pieniędzy, o wzroście świadomości za pośrednictwem happeningów, marszy, warsztatów, także atrakcji.
  4. Dotrzyj do innych. Być może masz sąsiada lub osobę w swojej społeczności, która nie jest w stanie uzyskać dostępu do tych samych usług publicznych, z których korzysta reszta, z powodu kwestii związanych z mobilnością i poczuciem osamotnienia. Dlaczego nie pomóc im wyjść do ludzi? Nawet wyprawa do sklepu lub na spotkania z drugą osobą będzie wzmacniać ich morale i pozwoli im poczuć się częścią większej całości.