1 marca- Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 

Corocznie dzień 1 marca, poświęcony jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom, którzy bronili niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego. Z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji oraz narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

 

                      * Żołnierze 5 Wileńskiej Brygady AK. Od lewej: ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”, por. Marian Pluciński „Mścisław”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, wachm. Jerzy Lejkowski „Szpagat”, por. Zdzisław Badocha „Żelazny”

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w 11 miastach w Polsce Instytut Pamięci Narodowej odsłoni tablice upamiętniające zapomnianych członków młodzieżowego podziemia antykomunistycznego.