1 MARCA NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

1 Marca poświęcony jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom, którzy bronili niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego. Z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji oraz narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.